072-3205109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אושרת שדה - משרד עורכי דין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמרים

 

התעמרות בעבודה

 
בעקבות שני פס"ד שניתנו השנה, ע"י כב' השופטת פרוז'ינין דיתה, התגברה המודעות להעסקה פוגענית, הנקראת גם "התנכלות תעסוקתית" או "התעמרות במקום העבודה", שנדונו במסגרת התביעות.
 

 

מהם הרכיבים שנלקחים בחשבון לצורך הפרשות פנסיוניות?

 
באופן רחב וגדול, ניתן לחלק לשלושה סוגים את התשלומים שמשולמים לעובד במסגרת עבודתו. הראשון, השכר הרגיל, והבסיסי המשולם לעובד. השני, התוספות המשולמות לעובד במקום העבודה בעד ביצוע עבודה מסוימת או מיוחדת. והשלישית, תשלומים המשולמים לעובד כהחזר הוצאות.
 

 

מיהו עובד זמני?

 
עובד זמני הוא עובד שמועסק לתקופת העסקה ספציפית וקצובה, על ידי חוזה עבודה אישי, המגדיר מראש את תקופת העסקתו של העובד אצל המעסיק, מבלי שחוזה העבודה האישי מתיר לאחד מצדדי החוזה לסיימו לפני התקופה הנקובה בו. מותר לציין כי צד להסכם, שיביא לסיום ההסכם בטרם המועד הנקבע בו, ייחשב הדבר כהפרת חוזה לכל דבר ועניין.
 

 

עושים סדר: זכויות העובדים בתקופת חג הפסח

 
שאלות ותשובות עם עו"ד אושרת שדה, וכן עם עו"ד קליה קליין העומדת בראש מחלקת דיני עבודה במשרד פרל-כהן-צדק-לצר-ברץ.
 

 

ועבדת בחגיך

 
האם המעסיק יכול להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בחג? מה נחשב חג? ואיפה עובדים כרגיל? מדריך לזכויות העובדים.
 

 

האם המעסיק חייב לתת לי שי לחג? זכויות עובדים בפסח

 
מי זכאי לתוספת שכר על עבודה בחג? האם כל המעסיקים חייבים לתת שי לחג? האם ימי העבודה בחול המועד מקוצרים? שאלות ותשובות על זכויות העובדים בפסח.
 

 

מלכודת התוספות: מתי תוספות שכר מחויבות בהפרשות לפנסיה?

 
אצל רבים מהעובדים מופיעים בתלושי השכר רכיבי שכר תחת הכותרת "תוספות" או שמות אחרים, ולעתים אלה תוספות פיקטיביות שמסוות את המהות האמיתית שלהן – להפחית בתשלומים המוטלים על המעסיק.
 

 

אפליה בעבודה בעקבות הריון: יש מה לעשות!

 
אשה בהריון נהנית מזכויות רבות: איסור פיטורין על רקע ההיריון, זכות לצאת לבדיקות רפואיות ומגבלה על שעות עבודה מכבידות. מדריך זכויות מקיף.